GS VIANOČNÁ SÚŤAŽ
BOLA UKONČENÁ DŇA 31.1.2017

Ďakujeme všetkým, ktorí sa prihlásili
a zaradili do súťaže o vysnívané spoločné zážitky.
Výhercom radostnú novinu oznámime v priebehu mesiaca február.